Illustrations for child-youth book (2011)
Il·lustracions per llibre infantil-juvenil (2011)
Ilustraciones para libro infantil-juvenil (2011)