Illustrations for child-youth book (2003)
Il·lustracions per llibre infantil-juvenil (2003)
Ilustraciones para libro infantil-juvenil (2003)