Peace International Day posters for St. Boi de Ll. town hall
Cartells del Dia Internacional de la Pau per l'Aj. de St. Boi de Ll.
Carteles del Dia Internacional de la Paz para el Ay. de St. Boi de Ll.